Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: Urban Development
پنجشنبه, 02 خرداد 1398
نمایش موارد توسط برچسب: Urban Development

Globalization and Urban Development

معرفی:

اغلب تحقیقات صورت گرفته در مباحث جهانی شدن بر روی اهداف اقتصاد کلان و اقتصاد گسترده تمرکز دارد. این کتاب به بررسی یک منطقه تحت تحقیق، اثرات جهانی شدن بر شهرها و سلسله مراتب شهری ملی، اما نه منحصراً در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بسیاری از تحقیقات جهانی شدن و توسعه شهری بر روی "شهرهای جهانی" (به عنوان مثال نیویورک، لندن، پاریس، توکیو) می باشد که بر آنچه در سایر نقاط جهان اتفاق می افتد متمرکز شده است. در مقابل، به نظر می رسد این تحقیق در شهرها درحال پایان روند جهانی شدن باشد. یافته کلی این است که شهرهای بزرگ، در تعادل، از جهانی شدن بهره مند می شوند، اگر چه در برخی موارد هزینه گسترش نابرابری فضایی را دارند.

 نام کتاب : Globalization and Urban Development

نویسندگان : Harry W. Richardson, Chang-Hee C. Bae

انتشارات : Springer 

سال انتشار: 2005

ISBN 978-3-540-28351-5 

تعداد صفحه : 322

 حجم : 4 مگابایت

 

منتشر شده در کتابخانه

ورود به سایت