Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: جهانی شدن
پنجشنبه, 02 خرداد 1398
نمایش موارد توسط برچسب: جهانی شدن

Globalization and Urban Development

معرفی:

اغلب تحقیقات صورت گرفته در مباحث جهانی شدن بر روی اهداف اقتصاد کلان و اقتصاد گسترده تمرکز دارد. این کتاب به بررسی یک منطقه تحت تحقیق، اثرات جهانی شدن بر شهرها و سلسله مراتب شهری ملی، اما نه منحصراً در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بسیاری از تحقیقات جهانی شدن و توسعه شهری بر روی "شهرهای جهانی" (به عنوان مثال نیویورک، لندن، پاریس، توکیو) می باشد که بر آنچه در سایر نقاط جهان اتفاق می افتد متمرکز شده است. در مقابل، به نظر می رسد این تحقیق در شهرها درحال پایان روند جهانی شدن باشد. یافته کلی این است که شهرهای بزرگ، در تعادل، از جهانی شدن بهره مند می شوند، اگر چه در برخی موارد هزینه گسترش نابرابری فضایی را دارند.

 نام کتاب : Globalization and Urban Development

نویسندگان : Harry W. Richardson, Chang-Hee C. Bae

انتشارات : Springer 

سال انتشار: 2005

ISBN 978-3-540-28351-5 

تعداد صفحه : 322

 حجم : 4 مگابایت

 

منتشر شده در کتابخانه

Globalization and Regional Economic Modeling

معرفی:

جهانی شدن در طیف گسترده ای از جنبه ها (از شرایط بازار کار و سیاست های توسعه گرفته تا تغییرات آب و هوا) بر اقتصاد منطقه موثر است. برای درک بهتر نحوه این کار، ما نیاز به هم بخشی هر دو روش شناختی و مفهومی داریم. ما نیاز به طرح های جدید برای سازماندهی تفکر ما، توجه مستقیم ما و چارچوب آزمایشهای فکری که بر پایه هدایت ارائه شوند داریم. ما نیاز به روش هایی نوآورانه داریم که قادر به انجام مطالعات در سطوح فضایی، زمانی و پیچیدگی رسمی و کافی باشد که به تصرف و شرح آثار ناشی از جهانی شدن بیانجامد. فصل های این کتاب توسط جمعی از دانشمندان برجسته منطقه نوشته شده و به طور کلی نشان دهنده استفاده از ابزار جدید برای تجزیه و تحلیل و درک تغییرات زیاد جریان اقتصاد منطقه و سراسر جهان است.

 نام کتاب : Globalization and Regional Economic Modeling

نویسندگان : Russel Cooper, Kieran Donaghy, Geoffrey Hewings

انتشارات: Springer

سال انتشار: 2007

ISBN 978-3-540-72444-5

تعداد صفحه : 475

 حجم : 10 مگابایت

 

منتشر شده در کتابخانه

ورود به سایت