Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
امیر حسین فدایی تهرانی
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398
امیر حسین فدایی تهرانی

امیر حسین فدایی تهرانی


در این دو ویدئو سعی شده نحوه وارد کردن فایل های excel را به محیط های ArcGIS و  Google earth و طریقه آماده سازی فایل های مورد نظر آموزش داده شود.

ورود به سایت