دوشنبه, 02 بهمن 1396
امیر حسین فدایی تهرانی

امیر حسین فدایی تهرانی


در این دو ویدئو سعی شده نحوه وارد کردن فایل های excel را به محیط های ArcGIS و  Google earth و طریقه آماده سازی فایل های مورد نظر آموزش داده شود.

ورود به سایت