Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
هشدار های محیطی
پنجشنبه, 02 خرداد 1398
هشدار های محیطی
هشدار های محیطی

هشدار های محیطی

در این بخش سعی شده است با امکاناتی که دانش GIS/RS در اختیارمان قرار می دهد در قالب Google Earth مسائلی که در پیرامون مان در حال شکل گیری و رخ دادن هست توضیح داده شود. گوگل ارث بهترین بستر برای انتشار و به اشتراک گذاری چنین مقوله هایی است.

ورود به سایت