چهارشنبه, 05 اردیبهشت 1397
هشدار های محیطی
هشدار های محیطی

هشدار های محیطی

در این بخش سعی شده است با امکاناتی که دانش GIS/RS در اختیارمان قرار می دهد در قالب Google Earth مسائلی که در پیرامون مان در حال شکل گیری و رخ دادن هست توضیح داده شود. گوگل ارث بهترین بستر برای انتشار و به اشتراک گذاری چنین مقوله هایی است.

ورود به سایت