Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
سامانه اطلاعات مکانی
جمعه, 23 آذر 1397
سامانه اطلاعات مکانی
سامانه اطلاعات مکانی

سامانه اطلاعات مکانی (1)

سه شنبه, 17 بهمن 1391 22:50

GIS

نوشته شده توسط

GISگروه آکادمی علوم مکانی آمادگی خود را برای برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه GIS‌ اعلام می کند. در این دوره ها سعی شده است پایه های آموزش بر اساس تجربه افراد در پروژه های انجام گرفته استوار باشد. هر چند آموزش با این رویکرد با دشواری هایی برای فراگیران به همراه خواهد بود ولی افراد آموش دیده می توانند توانایی خود را در شرکت های مشاور و مراکز تحقیقاتی به کار گیرند.

ورود به سایت