Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: XTools Pro
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398
نمایش موارد توسط برچسب: XTools Pro
دوشنبه, 26 فروردین 1392 21:55

XTools Pro 9 - Extension for ArcGIS 10.1

در این قسمت از لینک ذیل، می توانید XToolsProالحاقی XTools Pro 9  را دانلود نمایید. الحاقی مورد نظر در ArcGIS 10.1 قابل بهره برداری می باشدکه با وجود بیش از 60 ابزار امکان تجزیه تحلیل مکانی لایه های برداری (Vector)، امکان تبدیل لایه های برداری به بکدیگر و مدیریت بانک های اطلاعاتی و جداول را برای کاربران ArcGIS فراهم می کند. الحاقی مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

منتشر شده در نرم افزار های تخصصی
چهارشنبه, 14 فروردین 1392 02:44

XTools Pro 9 - Extension for ArcGIS 9.3 and ArcGIS 10

در این قسمت از لینک ذیل، می توانید XToolsProالحاقی XTools Pro 9  را دانلود نمایید. الحاقی مورد نظر در ArcGIS 9.3 و ArcGIS 10 قابل بهره برداری می باشد که با وجود بیش از 60 ابزار امکان تجزیه تحلیل مکانی لایه های برداری (Vector)، امکان تبدیل لایه های برداری به بکدیگر و مدیریت بانک های اطلاعاتی و جداول را برای کاربران ArcGIS فراهم می کند. الحاقی مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

منتشر شده در نرم افزار های تخصصی

ورود به سایت