Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: SAR
چهارشنبه, 04 اردیبهشت 1398
نمایش موارد توسط برچسب: SAR
چهارشنبه, 14 فروردین 1392 16:48

ENVI 4.8 - SARScape


ENVI 5 Banner nowAvailableمحیط کاری SARscape نرم افزار ENVI به شما اجازه می دهد تا داده های SAR خود را به راحتی بخوانید، پردازش و تفسیر کنید و اطلاعات معنی دار خروجی بگیرید. داده های Synthetic Aperture Radar داده هایی پیچیده هستند که می تواند برای تجزیه و تحلیل منطقه مورد مطالعه در طول روز و شب و بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی  مورد استفاده قرار گیرد.  این داده ها بخصوص برای شناسائی تغییرات و مطالعه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه بسیار مفید است. در این قسمت از لینک ذیل، می توانید کرک مربوط به ENVI 4.8 - SARScapeرا دانلود نمایید. کرک مورد نظر بار ها توسط اعضاء آکادمی علوم مکانی تست شده است. در صورت عدم اجرای آن مشکل را در سیستم عامل خود جستجو فرمایید.

منتشر شده در نرم افزار های تخصصی

ورود به سایت