Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: LANDSAT 7
جمعه, 30 فروردین 1398
نمایش موارد توسط برچسب: LANDSAT 7
چهارشنبه, 14 فروردین 1392 16:20

GapFill Landsat 7

gapfilled graphicبرخی تصاویر ارسالی مانند TMو +ETM به دلیل کارا بودن در مطالعات علوم زمین و همچنین قابلیت دسترسی با هزینه کم به آنها همواره مورد توجه بوده اند. برای بهبود تصاویر دریافتی از لندست، اصلاح کننده خط پرواز (SLC) به سنجنده جدید اضافه گردید. این اصلاح کننده آینه کوچکی در سنجنده مربوط به تصاویر +ETM بوده که متاسفانه در می 2003 از کار افتاده است. این امر موجب شده که در تصاویر دریافتی از این سنجنده بجز بخش مرکزی تصویر سایر قسمت ها بصورت ناقص مشاهده گردد. این نقص موجب ایجاد گپ در تصاویر از حدود یک پیکسل در مرکز تصویر تا 12 پیکسل در لبه ها می گردد.  بمنظور بهبود تصاویر ماهواره لندست 7 +ETM پس از مکانیزم شکست خورده سنسور اصلاح خط اسکن از طریق پرکردن شکاف ها استفاده از الگوریتم ارائه شده توسط سازمان زمین شناسی و سازمان فضایی امریکا با نام الگوریتم Gap-Fill که برای میانیابی پیکسل های فاقد ارزش در گپ ها از یک یا دو تصویر دیگر استفاده می کند توصیه می شود که تحت نرم افزاری نوشته شده در محیط IDL ارائه شده است. این نرم افزار با تصاویر فرمت GeoTiff با سطح استاندارد 1 زمین مرجع (L1T)  کار می کند.

منتشر شده در نرم افزار های تخصصی

ورود به سایت