Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: Wildlife Refuges of Iran
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398
نمایش موارد توسط برچسب: Wildlife Refuges of Iran
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1392 13:35

لایه پناهگاه های حیات وحش ایران

panahgah hvدر این بخش پناهگاه های حیات وحش ایران ارائه می گردد. پناهگاه های حیات وحش، از مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران می باشد. پناهگاه‌های حیات وحش، زیستگاه‌های نمونه گونه‌های جانوران وحشی است که از اهمیت زیست محیطی و ملی برخوردارند. این مناطق، محیط‌های مناسبی برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به شمار می‌آیند. بهره برداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیت‌های گردشکری کنترل شده در پناهگاه‌ها مجاز است [منبع ویکی پدیا].

منتشر شده در داده GIS/RS

ورود به سایت