پنجشنبه, 30 فروردین 1397
نمایش موارد توسط برچسب: 1:100000
سه شنبه, 13 فروردین 1392 20:57

اندکس نقشه های 1:100000

100استفاده از اندکس نقشه های می توانید در مرحله شناخت منطقه مورد مطالعه و تعداد شیت های مورد نیاز در پروژه کارآمد باشد. این اندکس های در دو فرمت قابل بهره برداری می باشد.

منتشر شده در داده GIS/RS

ورود به سایت