Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: مناطق حفاظت شده محیط زیست ایران
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398
نمایش موارد توسط برچسب: مناطق حفاظت شده محیط زیست ایران
چهارشنبه, 15 خرداد 1392 11:35

مناطق حفاظت شده محیط زیست ایران

hefaztshoudehدر این بخش لایه مناطق حفاظت شده محیط زیست ایران.منطقه حفاظت شده، یکی از مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران می باشد. سازمان حفاظت محیط زیست «منطقه حفاظت شده» را به شرح زیر تعریف نموده است: «اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری انتخاب می شوند. مناطق حفاظت شده، محیط های مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی و پژوهش های زیست محیطی به شمار می آیند.انجام فعالیت های گردشگری و بهره برداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است.»  تعداد مناطق تحت حفاظت ایران ۹۳ منطقه میباشد. [منبع ویکی پدیا].

 

منتشر شده در داده GIS/RS

ورود به سایت