پنجشنبه, 30 فروردین 1397
نمایش موارد توسط برچسب: روستا
چهارشنبه, 28 فروردین 1392 14:09

لایه مراکز جمعیتی - روستا

villageدر این بخش لایه های مراکز جمعیتی (روستا ها) ارائه می گردد.

منتشر شده در داده GIS/RS

ورود به سایت