Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: Monitoring
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398
نمایش موارد توسط برچسب: Monitoring

Remote Sensing and GIS Technologies for Monitoring and Prediction of Disasters

معرفی:

درس های آموخته شده در چند سال گذشته نشانه روشنی بر پیش بینی و کارآمدی نظارت بر حوادث که یکی از عوامل مهم در فرآیند تصمیم گیری است داده اند. در این رابطه مبتنی بر فن آوری فضای پتانسیل بزرگی را دارند که ارائه اطلاعات نزدیک به زمان واقعی است. در حال حاضر ماهواره های مشاهده زمین انعطاف پذیری خود را در ارائه ی اطلاعات طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی نشان داده اند: پیش بینی آب و هوا، ردیابی فرد و خودرو، هشدار برای فاجعه، آتش سوزی جنگل و نظارت بر سیل، نشت نفت، گسترش بیابان ها، نظارت بر محصول و خسارت در جنگلداری. این کتاب بر روی کاربرد وسیع تر از سنجش از دور در مدیریت بحران متمرکز است. جنبه های مورد بحث شامل دسترسی به داده ها / تحویل به کاربران، استخراج اطلاعات و تجزیه و تحلیل، مدیریت داده ها و ادغام آن با دیگر منابع (تصاویر هوایی و زمینی، داده های GIS و ... )، استانداردسازی داده ها، استانداردسازی، به اشتراک گذاری منابع و اطلاعات سنجش از راه دور می باشد.

 نام کتاب : Remote Sensing and GIS Technologies for Monitoring and Prediction of Disasters

نویسندگان : Shailesh Nayak, Sisi Zlatanova

انتشارات: Springer

سال انتشار: 2008

ISBN 978-3-540-79259-8

تعداد صفحه : 272

 حجم : 20 مگابایت

 

منتشر شده در کتابخانه

IFFMSاز آنجا که یکی از عوامل تخریب جنگل های ایران طی سالهای اخیر آتش سوزی های مکرر جنگلهای کشور می باشد، ایجاد سیستم یکپارچه کشوری به منظور مانیتورینگ جنگلهای کشور جهت کشف آتش سوزی جنگلها امری ضروری به نظر می رسد. وجود چنین سیستمی به محققین ، مدیران و تصمیم سازان در اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیش بینی ، مانیتورینگ و بررسی خسارات ناشی از آتش سوزی کمک شایانی می کند. با توجه به پهناوری کشور عزیزمان ایران و همچنین توزیع مکانی جنگلهای کشور در نقاط مختلف ، استفاده از فناوری سنجش از دور به لحاظ مقیاس طرح ، کاهش هزینه ها و قابلیت اطمینان مطلوب به عنوان راه حلی منطقی و گزینه ای مناسب در نظر گرفته شد. از آنجا که تلفیق فناوری های سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی راه حلی سریع در ایجاد سیستم مانیتورینگ آتش سوزی جنگلها می باشد, گروه آکادمی علوم مکانی با کمک تیم ریموت سنسینگ (RS) و سامانه اطلاعات مکانی (GIS) قادر به راه اندازی و ارائه خدمات در این زمینه می باشد.

ورود به سایت