پنجشنبه, 30 فروردین 1397
نمایش موارد توسط برچسب: Flood Hazard Zonation
جمعه, 24 آذر 1391 01:44

پهنه بندی سیلاب

fhzنقشه پهنه بندی سیلاب در تصمیم گیری های و فاز شناخت پروژه های مهمی چون راه سازی، طرح های هادی و توسعه شهری و روستایی و برنامه های توسعه کشاورزی می تواند مفید واقع شود.  گروه آکادمی علوم مکانی با کمک تیم هیدرولوژی قادر به تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب می باشد.

ورود به سایت