پنجشنبه, 30 فروردین 1397
نمایش موارد توسط برچسب: Dust Storm
شنبه, 09 دی 1391 13:57

ریزگرد

duststبزرگترین چالش اخیر محیط زیستی در سالهای اخیر آلودگی هوای با ریزگرد های ناشی از طوفان گرد و غبار بوده است. منشاء یابی, شناسایی عوامل تشدید این پدیده و محاسابت حجم ورودی این آلودگی از جمله توانایی های اعضاء گروه آکادمی علوم مکانی می باشد.

ورود به سایت