Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: پهنه بندی خطر زمین لغزش
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398
نمایش موارد توسط برچسب: پهنه بندی خطر زمین لغزش

landslide prgنقشه خطر زمین لغزش جز یکی از لایه های اطلاعاتی مهم است که در برنامه ریزی پروژه هایی همچون مسکن و شهرسازی, راه سازی, خطوط انتقال نیرو و خطوط انتقال سوخت مورد استفاده قرار می گیرد. تهیه لایه خطر زمین لغزش جزء مجموعه توانایی های گروه آکادمی علوم مکانی می باشد که به جرات می توان گفت از منابع و اطلاعات به هنگام مورد استفاده قرار می گیرد.

ورود به سایت