پنجشنبه, 30 فروردین 1397
نمایش موارد توسط برچسب: نقشه برداری
جمعه, 24 آذر 1391 00:54

نقشه برداری

srvگروه آکادمی علوم مکانی با داشتن تیم نقشه برداری توانایی، تهیه نقشه های توپوگرافی اعم از منطقه ای، شهری و نقشه هاي کاداستر، نقشه برداری و پیاده کردن نقشه ها شامل مسیرها، خطوط لوله و انتقال نیرو، نقشه های شهری و ثبتی، پروفیل های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین، نقشه برداری تونل و معدن، میکروژئودزی، و مطالعات جابجایی گسل ها، رفتارسنجی سدها و ابنیه فنی و گسترش شبکه های ژئودزی و ترازیابی دقیق، تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی می باشد.

ورود به سایت