Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: مکانیابی استقرار توربین های بادی
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398
نمایش موارد توسط برچسب: مکانیابی استقرار توربین های بادی

windengبهره برداری از انرژی های تجدید شوند یکی از موءثر ترین رویکرد در راستای توسعه پایدار است. مکانیابی مناطق مستعد به منظور استقرار توربین های بادی با بهره برداری از سامانه اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) امروزه در سراسر دنیا امری است متداول. گروه آکادمی علوم مکانی آمادگی خود را جهت برگزاری نشت های تخصصی با متخصصین ارگان های دولتی مربوطه به منظور ارائه راهکار ها مناسب در این خصوص دارد.

ورود به سایت