چهارشنبه, 04 بهمن 1396
نمایش موارد توسط برچسب: معماری
شنبه, 09 دی 1391 12:21

معماری

ShemiranGateانجام مطالعات، ساماندهی، مرمت، احیا، پژوهش و معرفی آثار تاریخی.

انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی،مرحله اول و دوم و نظارت بر ساخت پروژه های معماری، تهیه یادمانها و یادبودها، آرمان ها و نشانه ها و معماری داخلی.

از مجموعه فعالیت های است که آکادمی علوم مکانی قادر به انجام آن می باشد.

زیرمجموعه های اين واحد عبارتند از:
-واحد معماري ابنيه (ساختمانها)
-واحد معماري منظر (محوطه)
-واحد معماري داخلي
-واحد مرمت

ورود به سایت