Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: بررسی اثرات زیست محیطی آلاینده ها
سه شنبه, 31 اردیبهشت 1398
نمایش موارد توسط برچسب: بررسی اثرات زیست محیطی آلاینده ها

noiseepبررسی اثرات زیست محیطی آلاینده ها با تکیه بر سامانه اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) می تواند نقشه راهی باشد در اجرا و تصمیم گیری های مهم و کلان. شبیه سازی و پایش آلودگی ها و به اشتراک گذاشتن آن می توان مشارکت های مردمی را نیز به همراه داشته باشد. گروه آکادمی علوم مکانی با استفاده از ظرفیت های تیم محیط زیست آمادگی خود جهت مطالعات در این حوزه را دارد.

 

ورود به سایت