Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/spatiala/domains/spatialacademy.com/public_html/templates/rt_enigma_j15/index.php on line 2
نمایش موارد توسط برچسب: دانشگاه علم و صنعت
یکشنبه, 30 تیر 1398
نمایش موارد توسط برچسب: دانشگاه علم و صنعت
شنبه, 19 اسفند 1391 16:23

برگزاری کارگاه گوگل ارث

دوره یک روزه آشنایی با گوگل ارث به عنوان ابزاری کارآمد ولی ناشناخته در علوم محیطی با همکاری آکادمی علوم مکانی و دانشکده عمران محیط زیست دانشگاه علم و صنعت.

روز چهارشنبه نهم اسفند از ساعت 9 صبح الی 3 بعد از ظهر. در محل دانشکده عمران محیط زیست دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد.

منتشر شده در اخبار

ورود به سایت